Trenutno on-line

We have 35 guests online
O nama
Tuesday, 18 August 2009 18:02    PDF Print E-mail
JP RADIO-TELEVIZIJA BOSANSKO PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
JP RTV BPK Goražde kao zasebno preduzeće postoji od 16.9.2002.godine,a mediji u njegovom sastavu znatno duže.Radio Goražde osnovano je 27.jula 1970.godine i medju najstarijim je radio stanicama u BiH. Emitovanje radio programa nije prekidano ni tokom agresije na BIH.TV BPK Goražde formirana je  26.8.1996.godine.
ADRESA: ZAIMA IMAMOVIĆA 2 GORAŽDE
TELEFONI:
TELEVIZIJA – 038 221 522
RADIO           -         221 200
                              223 951
MARKETING -        221 556
E-MAIL – This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
ID     - 4245030110002
PDV -   245030110002
Žiro računi:
1011400000524738 – PBS DD Sarajevo – filijala Goražde
1325002001666685 - NLB Tuzlanska banka – filijala Goražde
1990540006309167 - Sparkasse bank dd – filijala Goražde